אפליה בעבודה


אפליה במקום העבודה

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988 אוסר על אפליה בעבודה מטעמי מין, נטייה מינית, מעמד אישי, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה או מפלגה. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ה-1995 מחייב מעסיקים לשלם לנשים שכר שווה לזה המשולם לגברים עבור עבודה שווה, שווה בעיקרה או שוות ערך. חוק שירות התעסוקה, התשכ"ה 1965 אוסר על אפליה בשליחה ובקבלה לעבודה.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על מעביד להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת שלל מאפיינים כמפורט בחוק. איסור ההפליה חל על קבלה לעבודה, תנאי העבודה, קידום, הכשרה מקצועית ופיטורים. המאפיינים לאיסור הפליה הם: מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, הורות, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, מפלגה, שירות במילואים. חשוב להוסיף כי הבחנה המתחייבת מאופיים או מהותם של התפקיד או המשרה אינה בגדר הפליה.

מעביד העובר על הוראות החוק עשוי לחוב בפיצוי ללא הוכחת נזק בגובה 120,000 ש"ח ויותר (הסכום מתעדכן בכל חודש, צמוד למדד המחירים לצרכן). בנוסף, עבירה על הוראות החוק מהווה עבירה פלילית.

וזו לשון החוק:

"לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו, בכל אחד מאלה:

  • קבלה לעבודה.
  • תנאי עבודה.
  • קידום בעבודה.
  • הכשרה או השתלמות מקצועית.
  • פיטורים או פיצויי פיטורים.
  • הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה."

בדצמבר 2014, הוסיף המחוקק עילה חדשה: מקום מגורים.

כלומר: אסור להפלות מחמת מקום מגורים.

הדבר אמנם לא נכתב במפורש בהצעת החוק, אך מטרתם של יוזמי ההצעה, הייתה למנוע הפליה של מתנחלים בקבלה לעבודה, בפיטורים, בתנאי עבודה, ובכלל. התוצאה הייתה שמעסיק לא אמור לשים לנגד עיניו את מקום המגורים של העובד, עת הוא שוקל אם לקבלו לעבודה או לא. מקום המגורים לא אמור להוות כל שיקול בקבלתו עובד לעבודה. אם מעסיק יקבל עובד המתגורר קרוב יותר למקום העבודה, עלול הדבר לשמש אפליה מחמת מקום מגורים.

יוצא מכך כי מעסיק לא אמור לשאול על כתובת המגורים, כפי שהוא לא אמור לשאול על היריון, או על הורות, ולבטח לא על נטייה מינית – אלא אם מתחייב הדבר ממהות התפקיד.

כמו כן, חוק עבודת נשים מעניק הגנה לנשים הרות מהחודש הששי לעבודתן במקום העבודה וקובע כי אין לפטרן, אלא אם יינתן אישורו של משרד הכלכלה. אך למה לגבי נשים שוותקן מתחת לחצי שנה ? בעיקרון, הפיטורים יהיו תקפים. עם זאת, המעסיק עלול להסתכן באפליה מחמת ההיריון. אם יתברר כי הסיבה לפיטורים נגועה בעצם הריונה של העובד, ולא ממקצועיותה, תפקודה, או נסיבות הקשורות לעבודתה (או נסיבות חיצוניות כמו קיצוצים בעבודה).

בפעמים רבות, קרה כי מעסיק פיטר עובדות בטרם הן צברו וותק של 6 חודשים, וזאת במטרה לחמוק מן החובה לקבלת היתר של משרד הכלכלה לפיטורים. מובן כי במקרים אלו ייחשב הדבר לאפליה. כבר נפסק בעבר כי די באמירה כגון: "מדובר בתפקיד אשר לא מתאים לנשים", כדי להטיל פיצוי עונשי על מעסיק.

במדינת ישראל לכל אדם קיימת הזכות הבסיסית להתפרנס בכבוד. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על אפליית אדם על רקע של מעמד אישי, הריון, הפרייה חוץ גופית, גזע, מין, נטייה מינית, שירות מילואים, לאום, השקפה, הורות, גיל, תמיכה במפלגה מסוימת וכדומה. מקרים בהם אדם לא התקבל למקום עבודה בשל אחת או יותר מן הסיבות הללו, עלולים להיחשב לאפליה בעבודה והם בניגוד לחוק. בנוסף, אסור למנוע קידום של עובד בעבודתו, אסור למנוע ממנו לצבור הכשרה או למנוע ממנו הטבות בגלל אותן סיבות מפורטות – וכמובן שגם אסור לפטר בגללן!

המטרה באיסורים אלה היא למנוע פגיעה בשוויון ההזדמנויות של בני האדם בעבודתם, ובכך למנוע פגיעה גם בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

אפליה בעבודה- מה הזכויות שלנו?

אפליה בעבודה הפכה למגיפה של ממש, בעקבות כך שלצד שיקוליהם המקצועיים של המנהלים הבכירים ומקבלי ההחלטות בחברות המעסיקות, עלולים להתקיים גם שיקולים אישיים, לא רציונליים בהכרח, אשר לא מבוססים על שכל ישר או היגיון, כי אם על מערכת אמונות פנימית, תחושות, פחדים או דעות קדומות על אנשים מסוימים. נוסף לכך, שיקולים אילו יכולים גם לנבוע מתוך אינטרסים אישיים.

אולם, בתי הדין לעבודה קבעו כי למעסיק אסור לנקוט יחס שונה בין עובד לעובד, וכך לבצע הבחנה בין עובדים, ללא כל סיבה רלוונטית.

פיטורים

אפליה בעבודה יכולה גם להתבטא בפיטורים והפסקת יחסי עבודה, על רקע שאינו רלוונטי לעבודה עצמה, כי אם לדעות קדומות. לכן, אם עובד מצליח להוכיח לבית הדין לעבודה כי פיטוריו היו נגועים באפליה, כל מערכת יחסי העבודה עלולה להיחשב כמוכתמת. לדוגמה, אסור לפטר עובד בשל מוצאו האתני, נטייתו המינית או נטייתו הפוליטית – ואם אלה מוכחים בבית הדין לעבודה, ניתן לדרוש פיצויים הולמים. בפועל ולמרבה הצער, במציאות של ימינו עדיין קיימת אפליה, על סוגיה השונים, גם בשוק העבודה הישראלי. בין היתר, אפליה זו קיימת כלפי נשים, על רקע מיניותן, הריונן, הורות, טיפולי פוריות, וכו'.

על מנת למנוע זאת, יש להילחם על זכויותיכם בעבודה. אם נתקלתם ביחס מפלה במקום העבודה שלכם, הן כלפיכם, הן כלפי אדם אחר, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו, אשר מתמחה בין היתר באפליה בעבודה, על רבדיה השונים. עורך דין אורן טל ישמח לעמוד לשירותכם ולהעניק לכם ייצוג מקיף, מקצועי ואנושי מתחילתו ועד סופו.

זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מאמרים נוספים

עורך דין הטרדה מינית

עורך דין הטרדה מינית אורן טל הטרדה מינית במקום העבודה יוצרת מצב מורכב ורגיש לכל המעורבים. כשאדם מתלונן על הטרדה...
המשך קריאה

ליווי וייצוג עובדים

משרדינו מייצג עובדים רבים במשק הישראלי, ומתמחה היטב בזכויות הסקטור הפרטי והציבורי. המשרד בקיא בכלל זכויות העובדים המגיעים מהענפים השונים...
המשך קריאה

ייצוג בהליכי שימוע

משרדינו מייצג עובדים ומעסיקים בהליכי שימוע לפני פיטורים ו/או לפני שינויי תנאי העסקה. המשרד מלווה את העובד או את המעסיק,...
המשך קריאה

ליווי בהליכים קיבוציים

משרדנו מלווה עובדים ומעסיקים בהליכים קיבוציים, לרבות במשא ומתן קיבוצי. על חברות רבות במשק הישראלי חלים הסכמים קיבוציים, כלליים, ענפיים...
המשך קריאה

ליווי וייצוג מעסיקים

משרדינו מייצג ומלווה מעסיקים רבים ומעניק להם ייעוץ שוטף יומיומי בדיני העבודה ובזכויות עובדיהם (ריטיינר). המשרד זמין לקריאות פתע ולחוות...
המשך קריאה

זכויות נשים בעבודה

בעולם העבודה קיימת הגנה רחבה לנשים עובדות. סוגיות נפוצות הקשורות לעובדות הינן, בין היתר, היריון וטיפולי פוריות, הטרדה מינית בעבודה,...
המשך קריאה
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

זקוקים לייעוץ משפטי?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם